Hjelp ved dødsfall

Trenger du hjelp ved dødsfall? Er du usikker på hva du bør gjøre?

En verdig avskjed

Ved et dødsfall er det flere ting en ofte lurer på. Hva skjer nå? Hva må en gjøre? Det er å anbefale at man kontakter et begravelsesbyrå slik at man får hjelp og støtte helt fra begynnelsen. Det er ulik praksis ut fra hvor dødsfallet skjer. Vi kan aldri hente avdøde før lege har vært til stede og skrevet legeerklæring/dødsattest.

Begravelse eller bisettelse

Begravelse eller bisettelse er ett av de første spørsmålene en må ta stilling til når man planlegger seremonien. Begravelse er når seremonien avsluttes med at kisten senkes i gravstedet på gravlunden/kirkegården. Bisettelse brukes når seremonien følges av kremasjon. Urnen blir deretter satt ned i gravsted eller at det blir askespredning.

Transport/ hjemsendelse

Uansett hvor et dødsfall inntreffer, er det viktig at alt blir gjort med verdighet og respekt for avdøde og de etterlatte. Vi bistår i det praktiske ved å hente avdøde fra dødsstedet, både inn- og utenlands, og sørger for at avdøde blir transportert til et kjølig rom. Vi sørger selvsagt også for transport til seremonisted og ved bisettelse til krematoriet.

Vi bistår med hele prosessen

Vårt mål er å gjøre hele prosessen så enkel som mulig for alle pårørende på en verdig måte - fra henting av avdøde, planlegging og bestilling av seremoni ved begravelser og bisettelser. Ønsker du å prate med oss, er vi tilgjengelige hele døgnet, og samtaler kan også avtales hjemme hos deg, eller på vårt kontor.

Kontakt oss