Våre priser

Her følger en oversikt over priser i forbindelse med en gravferd

Våre priser

Ifølge Markedsføringslovens forskrift §10 som trådte i kraft 1. januar 2013 plikter man å opplyse om minimums- og maksimumspriser ved salg av varer, tjenester eller andre ytelser. Prisene nedenfor er for en komplett seremoni, men innenfor dette er det mange måter å legge til rette for en personlig gravferd.

 Vare/tjenesteMin.prisMaks.pris
 Planleggingssamtale0,-0,-
 Kiste med svøp og utstyr6 050,-42 300,-
 Bringing av tom kiste til dødssted600,-2 250,-
 Nedleggelse600,-1 650,-
 Innbringelse fra dødssted2 250,-3 100,-
 Båretransport til krematorium02 250,-
 Båretransport til seremonisted2 250,-3 100,-
 Assistanse ved seremoni2 975,-4 950,-
 Dekorasjonsmaterialer250,-930,-
 Dødsannonse i Adresseavisen, ref. 71 mm,  etter størrelse2 053,-4 523,-
 Sanghefter, 50 stk.250,-1 850,-
 Blomster på kisten250,-15 000,-
 Byråets honorar, avgiftspliktige650,-1 800,-
 Byråets honorar, avgiftsfrie1 200,-4 500,-
Fakturakostnader50,-50,-
 Totalt 19 428,-88 253,-

Prisene over gjelder ved seremoni i Trondheim, Melhus, Skaun, Malvik, Orkland og andre kommuner i Trøndelag, og vil variere ut fra hva man ønsker.

I tillegg vil det eventuelt komme utgifter til solister, minnesamvær, gravstein, inskripsjon og andre tjenester.

Orkland kirkekontor

Orkland kirkekontor administrerer tidspunkt for gravferder og kirkegårdene i Orkland kommune. Deres Kirkegårdstakster og tjenester i 2023 er utenom våre tjenester. I andre kommuner er det kirkelig fellesråd og kirkekontor som administrerer tidspunktene. Takstene varierer.

NAV

Vi er behjelpelige med å innhente all dokumentasjon og søke om behovsprøvet gjennom NAV så fremt kriteriene er dekket for å kunne søke. NAV dekker også båretransport utover egenandelen fra dødssted til nærmeste naturlige gravplass hvis strekningen er lenger enn 20 km.

Livssynsnøytral og personlig seremoni

Ønsker man en livssynsnøytral seremoni, er det ulike takster om en ønsker en humanistisk seremoni eller personlig seremoni ut fra sted for seremoni og seremonileder.

Kister

Vi har også et stort utvalg av kister. Kistene er laget av forskjellig materiale, der alle er av god kvalitet. Alle kister med utstyr er produsert i henhold til §29 i «Forskrift til lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd». I tillegg kommer svøp, pledd og pute til kr. 1300,-.

Oversikt over kister

Urner

Vi har et stort utvalg av urner. Urnene er laget i et forgjengelig materiale som brytes ned ifølge gjeldende forskrifter (§31).

Oversikt over urner

Hvordan kan vi bistå deg?

Ønsker du å prate med oss? Vi er tilgjengelige hele døgnet. 

Kontakt oss